Tel.: +420 519 322 060
info@exekutorbreclav.cz

Úřední deska

Exekutorský úřad Břeclav
Mgr. Libor Cink, Soudní exekutor

Úřední deska

Zástupcem soudního exekutora pro případy, kdy nemůže vykonávat svůj úřad, je ustanoven soudní
exekutor Mgr. Kamil Brančík, Exekutorský úřad Hodonín.

Úřední deska soudního exekutora je dostupná na: http://qpeg79n.infoekcr.cz/.
UPOZORNĚNÍ:
Při kontaktu s Exekutorským úřadem Břeclav preferujte vždy písemnou formu, tj.
podání či dotaz prostřednictví mailové adresy info@exekutorbreclav.cz, či
prostřednictvím České pošty, s.p. na adresu Exekutorským úřadem Břeclav, a dále také
s ohledem na skutečnost, že na telefonický dotaz nelze sdělovat konkrétní údaje z
exekučního spisu, budou sděleny pouze informace obecného charakteru.