Tel.: +420 519 322 060
info@exekutorbreclav.cz

Exekutorský úřad Břeclav

Mgr. Libor Cink, soudní exekutor
nám. T.G. Masaryka 17, 690 02, Břeclav

Soudní exekutor Mgr. Libor Cink

Exekutorské úřady byly zřízeny zákonem č. 120/2001 Sb., exekuční řád, jenž znovu zavedl do
českého práva pojem exekuce. Soudní exekutory jmenuje ministr spravedlnosti na
návrh Exekutorské komory České republiky.


Soudní exekutor je soukromá osoba, kterou stát pověřil exekutorským úřadem. Soudním exekutorem
se může stát bezúhonný, plnoletý občan České republiky, který získal úplné vysokoškolské právnické
vzdělání, vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi, složil exekutorskou zkoušku a úspěšně
absolvoval výběrové řízení.


Mgr. Libor Cink byl do úřadu jmenován ke dni 19.11.2004. Činnost úřadu byl zahájena ke dni
8.2.2005.

Soudní exekutor má postavení úřední osoby, je ze zákona nezávislý a přísluší mu některé pravomoci
soudu. Územní působnost soudního exekutora není nikterak omezena, svoji činnost tak může
vykonávat na celém území České republiky.

Exekutor vykonává exekuční činnost a také poskytuje:

Právní pomoc
Exekutorské zápisy
Úschovy
Dražby
Jiné činnosti z pověření soudu
UPOZORNĚNÍ:
Při kontaktu s Exekutorským úřadem Břeclav preferujte vždy písemnou formu, tj.
podání či dotaz prostřednictví mailové adresy info@exekutorbreclav.cz, či
prostřednictvím České pošty, s.p. na adresu Exekutorským úřadem Břeclav, a dále také
s ohledem na skutečnost, že na telefonický dotaz nelze sdělovat konkrétní údaje z
exekučního spisu, budou sděleny pouze informace obecného charakteru.